Nasze przedszkole powstało w 1947 roku. Założyła je Gmina Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Augustowie. W 1950 roku przekazała placówkę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Od tego czasu przedszkole zaczęło rozwijać się w szybkim tempie.

Wybrany został specjalny komitet, który zajmował się sprawami gospodarczymi placówki oraz pomagał w pracach organizacyjnych np. w urządzaniu placu przedszkolnego.

W pierwszych latach po wojnie teren przedszkola był bardzo zaniedbany, dopiero później usunięto z niego niepotrzebne, niebezpieczne urządzenia

i przystosowano go do potrzeb dzieci. W tym czasie do przedszkola uczęszczało 70 dzieci, rodziców pracujących i niepracujących.

Augustów zaczął rozwijać się coraz bardziej, powstawały nowe zakłady pracy. To spowodowało większe zatrudnienie wśród kobiet oraz potrzebę oddania dzieci do przedszkola. W 1952 roku nasze przedszkole miało już oddziały, do których uczęszczało blisko 90 dzieci. W następnych latach grupy stawały się coraz bardziej liczne. Przedszkole było przepełnione, a wciąż zgłaszały się nowe dzieci.

W 1960 roku z inicjatywy rodziców został utworzony czwarty oddział. Rodzice dobrowolnie opodatkowali się kwotą 100 zł. Od każdego dziecka i w ten sposób zebrano środki na wyremontowanie poddasza i utworzenia tam łazienki. Funduszy starczyło także na wyremontowanie pieców kaflowych. Tak wygospodarowano miejsce na nową salę i przyjęto do przedszkola dodatkowo 30 dzieci. W 1961 roku w naszej placówce było już 120 przedszkolaków, pracowało 7 wychowawczyń, zaś kierowniczką przedszkola była p. Józefa Sieńko. W 1963 roku kierownictwo objęła p. Zinaida Dawidziak. Od tego czasu wiele zmieniło się na lepsze- uporządkowano cały teren przedszkola, zakupiono dużo nowych zabawek, gier i sprzętów, a plac zabaw przedszkolny obsadzono drzewkami i krzakami.

Ważniejsze daty w historii przedszkola:

 • lipiec 1964 r.- przeprowadzono generalny remont- pomalowano sale, zrobiono olejne lamperie, odnowiono sprzęt wewnątrz budynku;
 • grudzień 1964 r.- patronat nad przedszkolem objął zakład ,, Mleczarnia”, który zobowiązał się do wykonywania drobnych napraw i remontów;
 • maj 1966 r.- przy ulicy Sienkiewicza powstało Przedszkole nr 4, z tego powodu naszą placówkę opuściło 62 dzieci i 9 osób personelu; w naszym przedszkolu zostały tylko dwa oddziały;
 • kwiecień 1967 r.- funkcjonujący do tej pory w budynku gospodarczym kuchnią przeniesiono do budynku przedszkola;

W latach 80- tych były plany rozbudowy budynku przedszkolnego, ale dopiero w 1990 roku zostały zrealizowane. Do starego budynku dobudowano nowy, jeszcze większy, w którym znalazły się cztery duże sale dla dzieci, sala gimnastyczna, szeroka klatka schodowa, obszerny hol na szatnię i kancelaria.

W 1991 roku z części holu wygospodarowano jeszcze jedną salę dydaktyczną. Od tej pory warunki lokalowe w naszym przedszkolu są bardzo dobre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nasze leży w najpiękniejszej części Augustowa, w dzielnicy położonej w pobliżu lasów i jeziora Necko.

Bliskość kompleksów przyrodniczych zapewnia zdrowe, czyste powietrze oraz korzystnie wpływa na wszechstronny rozwój dzieci- zdrowotny, społeczny, emocjonalny, estetyczny. A to wszystko dzięki częstym wycieczkom do lasu, na łąkę, nad jezioro, podczas których dzieci poznają dokładnie te środowiska, ich mieszkańców, odkrywają ich walory zdrowotne i estetyczne. Uczą się także właściwego stosunku do przyrody oraz zasad jej ochrony.

Położenie naszego przedszkola wpłynęło także na wyniki konkursu, jaki został ogłoszony w 2004 roku. Celem konkursu było wybranie nazwy i logo naszej placówki, a adresatami byli rodzice i dzieci z przedszkola. Propozycji nadeszło wiele, ale po konsultacji wybraliśmy taką, która odzwierciedla nasze zainteresowania. Przyjęliśmy nazwę

,,Przyjaciele Zielonego Lasu”, a logo przedszkola ją potwierdza.

Obecnie z przedszkola korzysta 200 dzieci, uczęszczających do ośmiu grup.

Grupy wydają comiesięczną gazetkę, która zawiera tematy kompleksowe, treść wierszy i piosenek do nauki, informacje dla rodziców, ćwiczenia

i zadania dla dzieci (w formie zagadek, rebusów, krzyżówek, labiryntów itp.), rozwijające sprawność manualną dzieci, spostrzegawczość wzrokową

i logiczne myślenie.

 

Przedszkole od 1963 roku prowadzi swoją Kronikę. Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia naszej placówki zawarte są w czterech grubych tomach, prowadzonych przez kolejne, coraz młodsze pokolenia nauczycielek.

 

Przedszkole nasze pracuje w godzinach od 6.00- 17.00

Zapewniamy dzieciom smaczne, zdrowe posiłki wydawane w godzinach:

- śniadanie- 8.00- 9.00

- obiad- 11.30- 13.00

- podwieczorek- 13.30- 14.30

 

W jadłospisie uwzględniane są różne diety dzieci, których dolegliwości nie pozwalają na spożywanie wszystkich produktów.

Aby zapewnić dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny 3 i 4-latki odpoczywają na leżakowaniu w godzinach 11.30- 14.00.

 

 

 

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje.

Bierze udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie gminy i poza nią.

Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z:

 • Nadleśnictwem Augustów
 • Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
 • Miejskim Domem Kultury
 • Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi w Augustowie
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną w Augustowie
 • Komendą Powiatową Policji w Augustowie
 • Jednostką Straży Granicznej w Płaskiej
 • Nadleśnictwem Szczebra i Nadleśnictwem Augustów
 • prasą lokalną ,,Przegląd Powiatowy”
 • Schroniskiem dla zwierząt w Żarnowie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • SOPD ,,Przystań” w Augustowie

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08