Terapia logopedyczna

 

Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a prawidłowy jej rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. W ramach projektu „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” odbywają się zajęcia, w czasie których prowadzone są ćwiczenia kształtujące prawidłową mowę i wymowę poszczególnych głosek, i doskonalące mowę już ukształtowaną poprzez: ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, rytmiczne, usprawniające narządy mowy i artykulacji, a także dykcji. Ważnym elementem prowadzonej terapii jest też pobudzanie dzieci do podejmowania aktywności słownej.

Takie działania pozwalają dzieciom nabywać wielu nowych umiejętności językowych oraz są prostą drogą do zapobiegania ewentualnym trudnościom czy niepowodzeniom szkolnym.

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08