Zajęcia społeczno - emocjonalne

 

Zajęcia społeczno  - emocjonalne prowadzone w 7-osobowych grupach przez psychologa. Miały na celu nauczenie dzieci rozpoznawania
i kontrolowania swoich emocji, pokazanie różnych sposobów radzenia sobie ze stresem, nauczenie szanowania praw innych, przekonanie o konieczności podporządkowywania się zasadom wprowadzonym przez dorosłych bez poczucia krzywdy, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych, budowanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nauczenie efektywnej komunikacji, naukę empatii, rozumienie pozytywnych o negatywnych skutków rywalizacji oraz poznanie zasad dobrej współpracy w grupach.

 Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dzieci uczęszczały na nie chętnie i z zaangażowaniem wypełniały powierzane zadania.

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08