Zajęcia z profilaktyki wymowy

W ramach projektu

„Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” prowadzone są zajęcia z profilaktyki mowy, którymi objęte są dzieci z problemami
w zakresie komunikacji językowej.

Systematyczne działania nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych poprzez usprawnianie funkcji artykulatorów, a tym samym i mowy, umiejętności wypowiadania się, stymulowania rozwoju poznawczo-językowego, oraz usprawniania procesów wzrokowo- ruchowo-słuchowych są nadrzędnym celem tych zajęć.

 

 

Przedszkole Nr 2

w Augustowie

Copyright 2015 MS

Created with Webwave CMS

Przedszkole Nr 2 w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

tel: (87) 643-21-08, fax (87) 643-21-08